หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

LANNA

บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
LANNA: บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
17.00
ราคาเฉลี่ย
17.00
ราคาต่ำสุด
17.00
1
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 0
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)