หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

NER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
NER: บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
9.70
ราคาเฉลี่ย
8.24
ราคาต่ำสุด
6.80
8
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 4
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)