หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 มิ.ย. 2567 00:08:58

NER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NER
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
NER: บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
8.30
ราคาเฉลี่ย
6.68
ราคาต่ำสุด
5.50
10
Brokers
Recommend
Bullish
90%
Bearish
10%
Buy 8
Hold 1
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Buy
10
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
90%
Bearish
10%
Buy 8
Hold 1
Sell 1
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)