หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 9 ธ.ค. 2566 03:04:50

NER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NER
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
NER: บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
6.80
ราคาเฉลี่ย
5.79
ราคาต่ำสุด
5.20
7
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 6
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
7
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 6
Hold 1
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)