หุ้น
สถานะตลาด
Open1
ข้อมูลล่าสุด 9 มิ.ย. 2566 10:30:22

NER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

NER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)

กราฟราคาย้อนหลัง
กราฟราคาย้อนหลัง