หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 2 ธ.ค. 2566 03:04:59

NER

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
NER
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาย้อนหลัง **
กราฟราคาย้อนหลัง