หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 08:34:20

ORI

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ORI
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ORI: บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
12.20
ราคาเฉลี่ย
10.85
ราคาต่ำสุด
10.00
8
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 7
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
8
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 7
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)