หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

ORI

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ORI: บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
15.00
ราคาเฉลี่ย
13.01
ราคาต่ำสุด
10.50
11
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 9
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)