หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 20:49:31

ORI

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ORI
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
ORI: บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
9.50
ราคาเฉลี่ย
6.93
ราคาต่ำสุด
5.20
11
Brokers
Recommend
Bullish
81.8%
Bearish
18.2%
Buy 6
Hold 3
Sell 2
สรุปภาพรวม:
Buy
11
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
81.8%
Bearish
18.2%
Buy 6
Hold 3
Sell 2
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)