หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:13:34

PLANB

บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PLANB: บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
10.70
ราคาเฉลี่ย
9.28
ราคาต่ำสุด
8.70
11
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 9
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)