หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 4 ธ.ค. 2566 07:35:09

PORT

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
PORT
บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PORT: บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
-
ราคาเฉลี่ย
0.00
ราคาต่ำสุด
-
-
Brokers
Recommend
Bullish
-%
Bearish
-%
Buy 0
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
-
-
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
-

Bullish
-%
Bearish
-%
Buy 0
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)