หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

PORT

บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PORT: บริษัท สหไทย เทอร์มินอล จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
3.30
ราคาเฉลี่ย
2.85
ราคาต่ำสุด
2.40
3
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 1
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)