หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:51:04

PRM

บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PRM: บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
11.00
ราคาเฉลี่ย
9.50
ราคาต่ำสุด
7.70
8
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 6
Hold 1
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)