หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PTT: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
54.00
ราคาเฉลี่ย
41.82
ราคาต่ำสุด
28.00
12
Brokers
Recommend
Bullish
90%
Bearish
10%
Buy 8
Hold 1
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)