หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค