หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 19:33:43

PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
PTT
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค