หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 10 มิ.ย. 2566 03:20:11

PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

PTT

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ
กลุ่มอุตสาหกรรม / หมวดธุรกิจ
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค