หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 02:22:49

PTTEP

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PTTEP: บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
206.00
ราคาเฉลี่ย
182.00
ราคาต่ำสุด
163.00
16
Brokers
Recommend
Bullish
93.3%
Bearish
6.7%
Buy 6
Hold 8
Sell 1
สรุปภาพรวม:
Hold
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)