หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.ย. 2566 03:04:47
PTTEP
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
PTTEP
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PTTEP: บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
200.00
ราคาเฉลี่ย
178.39
ราคาต่ำสุด
161.00
23
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 17
Hold 6
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
23
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 17
Hold 6
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)