หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

PYLON

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
PYLON
บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
PYLON: บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
2.70
ราคาเฉลี่ย
2.65
ราคาต่ำสุด
2.61
2
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 0
Hold 2
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
2
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Hold

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 0
Hold 2
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)