หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 2 ธ.ค. 2566 03:04:59

SCB

บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
SCB
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
SCB: บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
145.00
ราคาเฉลี่ย
118.91
ราคาต่ำสุด
100.00
17
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 14
Hold 3
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
17
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 14
Hold 3
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)