หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:19:49

SISB

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
SISB: บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
26.00
ราคาเฉลี่ย
23.14
ราคาต่ำสุด
17.00
5
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 2
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)