หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2567 03:04:51

SISB

บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
SISB
บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
SISB: บริษัท เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
50.00
ราคาเฉลี่ย
43.23
ราคาต่ำสุด
35.00
9
Brokers
Recommend
Bullish
88.9%
Bearish
11.1%
Buy 4
Hold 4
Sell 1
สรุปภาพรวม:
-
9
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
-

Bullish
88.9%
Bearish
11.1%
Buy 4
Hold 4
Sell 1
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)