หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:03:34

TCAP

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
TCAP: บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
45.00
ราคาเฉลี่ย
42.57
ราคาต่ำสุด
40.00
9
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 3
Hold 4
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Hold
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)