หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 07:55:04

TCAP

บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
TCAP
บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
TCAP: บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
-
ราคาเฉลี่ย
-
ราคาต่ำสุด
-
-
Brokers
Recommend
Bullish
-%
Bearish
-%
Buy 0
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
-
-
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
-

Bullish
-%
Bearish
-%
Buy 0
Hold 0
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)