หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

BCH

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
BCH
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
BCH: บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2567F
ราคาสูงสุด
26.50
ราคาเฉลี่ย
24.49
ราคาต่ำสุด
22.50
15
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 12
Hold 3
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
15
Brokers Recommend
สรุปภาพรวม
Buy

Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 12
Hold 3
Sell 0
ดูผลสำรวจความคิดเห็น
นักวิเคราะห์
by IAA ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)