หุ้น สถานะ Suspend
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 19:50:59

GSTEEL

SP NC
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
GSTEEL
SP NC
บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด**
ข้อมูลล่าสุด 17 ก.ค. 2567 19:51:11
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์