หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 08:38:05

JCT

บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
JCT
บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 08:38:16
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 08:38:16
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์