หุ้น สถานะตลาด Open1
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 11:39:32

KWM

บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
KWM
บริษัท เค. ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 11:39:00
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 11:39:00
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์