หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 30 มี.ค. 2566 01:06:04

LEO

บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

กราฟราคาล่าสุด
ข้อมูลล่าสุด 29 มี.ค. 2566 17:10:00
หมายเหตุ
  • ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
  • ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
  • ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
หมายเหตุ
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์