หุ้น สถานะตลาด Intermission
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:30:48

MNIT2

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
MNIT2
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์นิชดาธานี 2
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:31:04
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 12:31:04
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์