หุ้น
สถานะตลาด
Open1
ข้อมูลล่าสุด 9 มิ.ย. 2566 10:49:53

PL

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

PL

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

กราฟราคาล่าสุด
ข้อมูลล่าสุด -
หมายเหตุ
  • ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
  • ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
  • ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
หมายเหตุ
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์