หุ้น สถานะตลาด Open1
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 10:59:31

PL

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
PL
บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 10:59:40
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 10:59:40
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์