หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53

SR

บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
SR
บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ค. 2567 04:10:33
ข้อมูลล่าสุด 26 พ.ค. 2567 04:10:33
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์