หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53

THAI

SP NC NP
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
THAI
SP NC NP
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 21:09:25
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 21:09:25
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์