หุ้น สถานะตลาด Open1
ข้อมูลล่าสุด 23 ก.พ. 2567 09:54:56

TMW

บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
TMW
บริษัท ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 07:30:17
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 07:30:17
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์