หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 18:01:54

TPCS

บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
TPCS
บริษัท ทีพีซีเอส จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 18:02:07
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 18:02:07
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์