หุ้น สถานะ Closed
ข้อมูลล่าสุด 19 มิ.ย. 2567 22:46:26

TRUE

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TRUE
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาย้อนหลัง **
กราฟราคาย้อนหลัง