หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 10 มิ.ย. 2566 03:20:11

TRUE

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

TRUE

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

กราฟราคาย้อนหลัง
กราฟราคาย้อนหลัง