หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47

TRUE

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
TRUE
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาย้อนหลัง **
กราฟราคาย้อนหลัง