หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 4 ธ.ค. 2566 07:55:40

TSC

บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
TSC
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 4 ธ.ค. 2566 07:55:50
ข้อมูลล่าสุด 4 ธ.ค. 2566 07:55:50
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์