หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 20 เม.ย. 2567 03:04:51

UMS

CB
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
UMS
CB
บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2567 04:22:02
ข้อมูลล่าสุด 22 เม.ย. 2567 04:22:02
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์