หุ้น
สถานะตลาด
Intermission
ข้อมูลล่าสุด 2 มิ.ย. 2566 12:30:53

UPF

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

UPF

บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)

กราฟราคาล่าสุด
ข้อมูลล่าสุด -
หมายเหตุ
  • ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching, Trade Report และ Odd Lot)
  • ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
  • ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
หมายเหตุ
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์