logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่าย ๆ กับตัวช่วยสแกน Options
เพิ่มโอกาสทำกำไรบนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง
apple-buttom-2
android-buttom-2

logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่าย ๆ กับตัวช่วยสแกน Options เพิ่มโอกาสทำกำไรบนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง
apple-buttom   android-buttom 

คำถามที่พบบ่อย

Options เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภทหนึ่ง ที่ผู้ซื้อ Options มีสิทธิ์ซื้อหรือขายสินทรัพย์ในอนาคต ตามราคาและจำนวนที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา โดยผู้ซื้อ Options มีสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าจะใช้สิทธิ์นั้นหรือไม่ก็ได้ คล้ายกับการซื้อ “ใบจองคอนโดมิเนียม/บ้าน” หรือ “กรมธรรม์ประกันภัย/ชีวิต” ซึ่งวันที่ตกลงซื้อขาย Options ผู้ซื้อ Options จะต้องจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่ผู้ขาย Options ที่เรียกว่า “ค่าพรีเมี่ยม” (Premium) ทั้งนี้ ท่านสามารถหาความรู้เกี่ยวกับสินค้าและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้จาก Website ของ SET หรือ TFEX เช่น กดที่นี่

การซื้อหุ้น เราจะมีสถานะเป็นเจ้าของบริษัทจดทะเบียนนั้น ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนอาจจะได้รับ มี 2 รูปแบบหลัก คือ เงินปันผล (Dividend) ที่เป็นส่วนแบ่งจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียน (Dividend) และ ผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) ที่ขึ้นลงตามสภาวะตลาดในขณะนั้น

สำหรับ Options เป็นสินค้าหนึ่งที่มีการซื้อขายในตลาด TFEX โดยอ้างอิงราคาซื้อขายกับดัชนี SET50 Index ซึ่งเป็นดัชนีราคาหุ้นที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นว่าเคลื่อนไหวไปในทิศทางใด และคำนวณมาจากราคาหุ้น 50 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ พูดง่ายๆ ว่า เวลาซื้อขายสินค้านี้ คาดการณ์แค่ภาพรวมของตลาด ไม่ต้องวิเคราะห์เจาะจงที่บริษัทใดบริษัทหนึ่ง

ความพิเศษของสินค้า Options คือ ผู้ลงทุนสามารถนำมาใช้สร้างกลยุทธ์ได้หลากหลาย ใช้เพิ่มผลตอบแทนได้ในทุกสภาพตลาด (ขาขึ้น ขาลง และไร้ทิศทาง) หรือใช้บริหารความเสี่ยงก็ทำได้ การซื้อขาย Options ถ้าเป็นฝั่งผู้ซื้อ มีโอกาสในการรับผลตอบแทนได้อย่างไม่จำกัด แต่ถ้าตลาดไม่ได้เป็นไปตามที่คาด ก็สามารถจำกัดการขาดทุนได้ หรือพูดง่ายๆ คือ สามารถเลือกที่จะไม่ใช้สิทธิ์ และยอมเสียค่า Premium ที่เราซื้อ Options ไปเท่านั้น ศึกษาเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ถ้าจะเปรียบเทียบให้ใกล้ตัวมากขึ้น การซื้อ Options ก็เหมือนกับการซื้อใบจองคอนโดฯ เช่น ถ้าเราต้องการซื้อคอนโดฯ เราจ่ายค่าจอง (สมมติจำนวน 1 แสนบาท) พร้อมทำสัญญาจะจ่ายเต็มจำนวนในวันที่คอนโดสร้างเสร็จ (สมมติราคา 3 ล้านบาท) ในระหว่างที่รอคอนโดฯ สร้างเสร็จ มูลค่าของใบจองคอนโดฯ ก็อาจมีการปรับขึ้นลงตามความต้องการผู้ซื้อผู้ขายได้ แต่สุดท้ายเมื่อคอนโดฯ สร้างเสร็จสมบูรณ์ อาจมีหลายปัจจัยที่ทำให้ราคาคอนโดฯ ที่ซื้อขายจริงในท้องตลาดสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ หากราคาปรับตัวสูงขึ้น (สมมติเป็น 4 ล้านบาท) เราก็สามารถเลือกใช้สิทธิ์ซื้อคอนโดฯ ที่ราคา 3 ล้านบาท (ตามสัญญาที่ได้เคยตกลงไว้) ซึ่งหากเรานำคอนโดฯ ไปขายต่อที่ราคาตลาด เราก็จะสามารถทำกำไรได้ 1 ล้านบาท จากการลงทุนซื้อใบจองเพียง 1 แสนบาท ในทางกลับกัน หากราคาคอนโดฯ ปรับตัวลดลงเหลือ 2 ล้านบาท เราก็สามารถเลือกที่จะทิ้งใบจองได้ นั่นคือ เราจะขาดทุนสูงสุดเท่ากับราคาใบจองที่เราจ่ายซื้อไปเท่านั้น

จากตัวอย่างข้างต้นเป็นการเปรียบเทียบให้เข้าใจได้ง่าย อย่างไรก็ดี ในความเป็นจริงการซื้อขาย Options เราสามารถเลือกเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายก็ได้ ทำให้ Options สามารถใช้ทำกำไรได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าขาขึ้นหรือขาลง

Options Starter เป็นแอพพลิเคชั่นที่ถูกออกแบบมาพิเศษ สำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขาย Options เพราะมีจุดเด่นที่ช่วยลดความซับซ้อนของการซื้อขาย Options ให้ทำได้สะดวกและง่ายขึ้น โดยยังคงเป็นการส่งคำสั่งผ่านโบรกเกอร์ (Broker) ที่เป็นบริษัทสมาชิกของตลาด TFEX (ตรวจสอบรายชื่อบริษัทสมาชิกฯ ได้ที่นี่) ระบบการซื้อขายโปร่งใส มีมาตรฐาน เชื่อถือได้ มีกฎหมายคุ้มครองผู้ลงทุน และมีหน่วยงานกำกับดูแลชัดเจน ทั้งนี้ ราคาที่เสนอซื้อเสนอขาย Options จะเป็นไปตามกลไกของตลาดตามความต้องการซื้อขาย หรือ อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) ที่เกิดขึ้นจริงในตลาด
เนื่องจากการซื้อขายในโปรแกรม Options Starter เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนเปิดสถานะสัญญา Options เฉพาะฝั่งซื้อ (Long Call หรือ Long Put) เท่านั้น นั่นหมายความว่า หากทิศทางของตลาดไม่เป็นไปตามคาด ผู้ลงทุนที่ใช้งานโปรแกรมนี้ จะขาดทุนสูงสุดไม่เกินค่าใช้จ่ายที่ซื้อ Options (ค่า Premium) เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ใช้งาน Options Starter สามารถพิจารณาระดับดัชนีที่คาดหวัง รวมถึงราคาต้นทุนและจุดคุ้มทุนที่ต้องการ เพื่อเลือกสัญญา Options ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับเป้าหมายในการลงทุนของแต่ละคน

การลงทุนใน Options จะเสียเงินแค่ค่า Premium หรือค่าสิทธิ์ในการซื้อขาย SET50 Index เท่านั้น ทำให้จำนวนเงินที่ใช้ลงทุน น้อยกว่าการซื้อขาย SET50 Index เต็มมูลค่าจริง ทั้งนี้ หากทิศทางของ SET50 Index เป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุไว้ โอกาสที่จะได้กำไรก็จะสูงขึ้นทวีคูณเมื่อเทียบกับเงินลงทุนเริ่มต้นที่ใช้ไปกับการซื้อสิทธิ์ของ Options

ตัวอย่างจากสถานการณ์จริง เช่น สัญญา Options ที่ให้สิทธิ์ขาย SET50 Index ที่ 1000 จุด (S50H20P1000) ช่วงเดือน ก.พ. 63 ราคาอยู่ที่ประมาณ 600 บาทต่อสัญญา แต่ช่วงวันที่ 9 มี.ค. 63 มีราคาสูงกว่า 30,000 บาท ดังนั้น ผู้ซื้อสัญญาดังกล่าวไว้ตอนราคา 600 บาท ก็สามารถทำกำไรได้สูงมาก ถ้าเทียบกับเงินที่ซื้อสิทธิ์ไป แต่ก็ไม่ใช่ทุกกรณีจะเป็นแบบนี้และกรณีที่กำไรสูง ๆ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดขึ้นก็จะยิ่งต่ำไปด้วย

เนื่องจาก Options ใน TFEX เป็นสินค้าที่อ้างอิงกับดัชนี SET50 ซึ่งคำนวณมาจากราคาหุ้น 50 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ การขึ้นลงของ SET50 Index จึงเป็นการสะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้น ซึ่งแนวทางการวิเคราะห์สามารถใช้ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental) มาร่วมประกอบการพิจารณา เช่น ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เหตุบ้านการเมือง รวมถึงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มดัชนีดังกล่าว

อย่างไรก็ดี นอกจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ที่ผู้ลงทุนนิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์หรือทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของตลาดแล้ว ผู้ลงทุนบางท่านอาจใช้เครื่องมือทางด้านเทคนิค มาช่วยในการวิเคราะห์จับจังหวะการซื้อขายเพิ่มเติมอีกด้วย (คลิกศึกษาเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคได้ที่นี่ )

ก่อนที่จะซื้อขาย Options ท่านต้องมีบัญชีซื้อขายอนุพันธ์กับ Broker ก่อน หลังจากนั้น การฝากเงินเข้าบัญชีซื้อขายของตนเอง จะเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละ Broker ที่ใช้บริการ เช่น การจ่ายบิลหรือโอนเงินผ่าน Online Banking หรือผู้ลงทุนสามารถแจ้ง Broker เพื่อตัดเงินผ่านบัญชีธนาคาร (ATS) ที่ผูกไว้กับบัญชีซื้อขายอนุพันธ์ของท่านก็ได้
การถอนเงินจะเป็นไปตามขั้นตอนของแต่ละ Broker ที่ใช้บริการ โดยมากจะเป็นการกรอก Form ถอนเงินจาก Broker เพื่อเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกไว้กับ Broker (ATS) อย่างไรก็ดี ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดการถอนเงินจาก Broker ที่ท่านได้เปิดบัญชี

หากคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ถูกต้อง Options สามารถทำกำไรได้ 2 ลักษณะคือ

  • ถือครองจนหมดอายุสัญญา: เมื่อ SET50 Index เคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่คาดการณ์ได้ถูกต้องและเกินเป้าหมาย Index ของสัญญานั้น ส่วนเกินจากเป้าหมาย Index จะมีมูลค่าจุดละ 200 บาท เช่น สมมติจุดคุ้นทุนของสัญญาอยู่ที่ระดับดัชนี 900 จุด หรือสัญญาจะเริ่มทำกำไรเมื่อดัชนีเกิน 900 จุดขึ้นไป หากวันหมดอายุสัญญา SET50 Index สิ้นสุดที่ 923.27 จุด สัญญาดังกล่าวจะทำกำไรได้ = ( 923.27-900 ) x 200 = 4,654 บาทต่อสัญญา (ก่อนหักค่าธรรมเนียมและ VAT)
  • ปิดสัญญาก่อนวันหมดอายุ: หากทิศทางของ SET50 Index เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ และส่งผลให้ราคา Options ปรับตัวสูงขึ้น ผู้ลงทุนสามารถปิดสัญญาเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคา (Capital Gain) ก่อนสัญญา Options หมดอายุได้
SET50 Index Options แม้จะเป็นสินค้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) แต่เนื่องจากการซื้อขาย อ้างอิงราคากับดัชนี SET50 Index ซึ่งเป็นดัชนีที่คำนวณมาจาก Top 50 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงของ SET50 Index จึงมีผลต่อราคาของ SET50 Index Options ด้วยเช่นกัน

เพราะ Options Starter เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้การใช้งาน SET50 Options ซึ่งหลายคนอาจมองว่าซับซ้อน เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสำหรับผู้เพิ่งเริ่มต้นซื้อขาย Options ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ
1. เลือกทิศทางตลาด
2. เลือกสัญญาที่ต้องการ
3. ทำกำไร/ตัดขาดทุน
หรือเรียกได้ว่า Options Starter ช่วยเพิ่มความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถทำกำไรจากการคาดการณ์ทิศทางของดัชนี SET50 ได้ง่ายขึ้น

เนื่องจากตัวเลือก Options ในตลาดมีมากมายเกือบร้อยสัญญา สำหรับผู้ใช้งานเริ่มต้นอาจจะสับสนว่าควรเลือกซื้อสัญญาตัวไหนดี โปรแกรม Options Starter จะเข้ามาช่วยสแกนและกรองออปชั่น ตามทิศทางตลาดที่ผู้ใช้คาดการณ์ ซึ่งเป็นสัญญา Options ที่ได้รับความนิยมและมีสภาพคล่องรองรับพอสมควร อย่างไรก็ดี ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกดู Options ตัวอื่นเพิ่มเติมตามที่ตัวเองต้องการได้
ข้อมูลทางสถิติเชิงลึกอาจจะไม่ได้ช่วยให้ท่านสามารถคาดการณ์ทิศทางของตลาด ในแง่ที่ว่าตลาดจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง ได้อย่างแม่นยำ แต่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือก Options ที่เหมาะสมกับการคาดการณ์ได้มากขึ้น เช่น หากคาดการณ์ว่าตลาดจะขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นมากแค่ไหน จะขึ้นแค่ในระยะสั้น หรือ ระยะยาว ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจจะช่วยเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แม่นยำมากขึ้นได้
เนื่องจาก Options เป็นสินค้าในตลาด TFEX ดังนั้น ผู้ใช้งานต้องเปิดบัญชีสำหรับซื้อขายอนุพันธ์กับ Broker ที่ใช้บริการก่อน จึงจะสามารถเปิด/ปิดสัญญาผ่าน Options Starter ได้ ทั้งนี้คนที่มีแต่บัญชีหุ้นก็สามารถใช้งาน Options Starter ในโหมดบัญชีจำลองได้ เพื่อทดลองซื้อขายด้วยเงินจำลอง ที่กำไร/ขาดทุน ไม่มีผลต่อเงินจริงๆ แต่สามารถเรียนรู้การใช้งานผ่านข้อมูลซื้อขายจริงได้
โดยปกติ การเปิดปิดสัญญา Options สามารถเริ่มต้นที่การซื้อสัญญา (Long) หรือ ขายสัญญา (Short) ก่อนก็ได้ ซึ่งการส่งคำสั่งผ่าน Streaming ผู้ลงทุนจะต้องเลือกว่าจะ Long หรือ Short ให้ถูกต้อง รวมถึงเลือกว่าเป็นการเปิด หรือ ปิดสัญญาด้วย แต่สำหรับ Options Starter เป็นโปรแกรมที่จะช่วยสแกนออปชั่นให้ผู้ลงทุนและเริ่มต้นเปิดสถานะสัญญาเฉพาะฝั่งซื้อ หรือ Long ก่อนเท่านั้น และ เมื่อต้องการทำกำไรหรือตัดขาดทุน ก็จะต้องปิดสัญญา ซึ่งระบบก็จะเลือกว่าเป็นการ Short ให้โดยอัตโนมัติ โดยผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อขายผิดจากที่ต้องการ
Options Starter ไม่รองรับการส่งคำสั่งซื้อขายสัญญา Futures ในตลาด TFEX รวมถึง ไม่รองรับการเปิดสัญญา Short Options หรือ การปิดสัญญา Long Options ทั้งนี้ Options Starter รองรับการส่งคำสั่งได้เฉพาะการเปิดสัญญา Long Options และการปิดสัญญา Short Options เท่านั้น แต่สำหรับการยกเลิกคำสั่งสามารถยกเลิกคำสั่งของสินค้า Options ทุกประเภทได้ผ่านเมนู Order หากผู้ใช้งานต้องการดำเนินการอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ Options Starter รองรับ สามารถดำเนินการผ่าน Streaming ได้ตามปกติ โดยข้อมูลใน Streaming จะเห็นข้อมูลคำสั่งที่ดำเนินการผ่าน Options Starter ทั้งหมดด้วย
Options Starter ไม่รองรับการดู Position ของสัญญา Futures รวมถึง Position ของการเปิด Short Options ใน Portfolio ทั้งนี้ Options Starter รองรับการแสดงผล Position ใน Portfolio เฉพาะการเปิด Long Options เท่านั้น หากผู้ใช้งานต้องการดำเนินการอย่างอื่นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ Options Starter รองรับ สามารถดำเนินการผ่าน Streaming ได้ตามปกติ โดยข้อมูลใน Streaming จะเห็นข้อมูลที่ดำเนินการผ่าน Options Starter ทั้งหมดด้วย
ผู้ใช้ที่มีความชำนาญในการลงทุนใน Options แล้ว สามารถต่อยอดการซื้อขาย Options หรือสินค้าอื่นๆ ในตลาด TFEX ได้เพิ่มเติมผ่านโปรแกรม Streaming ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ใช้งานที่มีความเข้าใจกลไกการทำงานของ Options และตลาด TFEX เป็นอย่างดีแล้ว
Options Starter รองรับการทำงานบน iOS 11 ขึ้นไป หรือ Android 6.0 Marshmallow ขึ้นไป

โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

app_option-starter-3

logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่ายๆ กับตัวช่วยสแกน Options
เพิ่มโอกาสทำกำไรบนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง

ดาวน์โหลด Streaming ได้แล้ววันนี้

apple-buttom-2
android-buttom-2

logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่าย ๆ กับตัวช่วย
สแกน Options เพิ่มโอกาสทำกำไร
บนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง


ดาวน์โหลด Streaming ได้แล้ววันนี้
apple-buttom   android-buttom 

app_option-starter-4