logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่าย ๆ กับตัวช่วยสแกน Options
เพิ่มโอกาสทำกำไรบนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง
apple-buttom-2
android-buttom-2

logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่าย ๆ กับตัวช่วยสแกน Options เพิ่มโอกาสทำกำไรบนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง
apple-buttom   android-buttom 
ทำไมต้อง Options Starter
ทำไมต้อง
Options Starter
promotion 2

เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น
ซื้อขาย Options

money-growth

เพิ่มโอกาสทำกำไร
บนดัชนี SET50

money 1

ช่วยให้การซื้อขาย
Options เป็นเรื่องง่าย

business-and-finance

ตอบสนองความต้องการทั้งผู้ลงทุน
มือใหม่และผู้ลงทุนที่เชี่ยวชาญ

แนะนำการใช้งาน
แอปพลิเคชันเบื้องต้น

แอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาพิเศษ สำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขาย Options เพราะมีจุดเด่น
ที่เป็นตัวช่วย “สแกน Options” เพียงคุณเลือกทิศทางของตลาดที่ต้องการ ว่าเป็นขาขึ้น
หรือขาลง (Long Call หรือ Long Put) แอปพลิเคชันจะสแกน Options ที่มีสภาพคล่อง
สอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนให้คุณ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตัดสินใจ
และส่งคำสั่งซื้อขาย

tutorial_option-starter

แนะนำการใช้งาน
แอปพลิเคชันเบื้องต้น

แอปพลิเคชันที่ถูกออกแบบมาพิเศษ สำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขาย Options เพราะมีจุดเด่นที่เป็นตัวช่วย “สแกน Options” เพียงคุณเลือกทิศทางของตลาดที่ต้องการ ว่าเป็นขาขึ้นหรือขาลง (Long Call หรือ Long Put) แอปพลิเคชันจะสแกน Options ที่มีสภาพคล่องสอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนให้คุณ ช่วยเพิ่มความสะดวกในการตัดสินใจและส่งคำสั่งซื้อขาย

tutorial_option-starter
Frame 14957

Overview Features
เพราะเราเข้าใจในความต้องการ จึงคัดสรรแต่สิ่งดี ๆ เพื่อนักลงทุนโดยเฉพาะ

Overview Features
เพราะเราเข้าใจในความต้องการ
จึงคัดสรรแต่สิ่งดี ๆ เพื่อนักลงทุนโดยเฉพาะ

smartphone (1)

ส่งคำสั่งซื้อ / ขาย Options

รองรับการส่งคำสั่งซื้อขาย Options

Group 14957

ตัวช่วยสแกน Options

แอปพลิเคชันจะสแกน Options ที่มีสภาพคล่อง
สอดคล้องกับแนวคิดการลงทุนของคุณ

diagram

ข้อมูลพื้นฐาน

แสดงคำสั่งเสนอซื้อและเสนอขาย (Bid / Offer)
5 อันดับแรก เพื่อใช้วิเคราะห์รูปแบบการซื้อขาย

Group 14958

ข้อมูลเชิงลึก

แสดงรายละเอียดค่าสถิติเชิงลึก
เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อขาย

Group 14959

ทดลองใช้งานฟรี

สามารถทดลองใช้งานได้ เพียงมีบัญชีหุ้น
หรืออนุพันธ์บน Streaming

Frame 14957

เพิ่มโอกาสทำกำไรบนดัชนี SET50
และช่วยให้การซื้อขาย Options เป็นเรื่องง่าย
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของ Options คือ สร้างโอกาสทำกำไรที่สูงขึ้น แต่จำกัดการขาดทุนได้ ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

เพิ่มโอกาสทำกำไร
บนดัชนี SET50
และ
ช่วยให้การซื้อขาย
Optionsเป็นเรื่องง่าย
เปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของ Options
คือ สร้างโอกาสทำกำไรที่สูงขึ้น แต่จำกัดการขาดทุนได้
ด้วย 3 ขั้นตอนง่าย ๆ

4882949

1. เลือกทิศทางของตลาด
พิจารณาแนวโน้มของตลาดว่าขึ้นหรือลง
แล้วทำการเลือกทิศทางตามที่ต้องการ

4882948

2. เลือกสัญญาที่ต้องการซื้อ
พิจารณาระดับดัชนีที่คาดหวัง รวมถึงราคาต้นทุน
และจุดคุ้มทุนที่ต้องการ เพื่อเลือกสัญญา Options ที่เหมาะสม

4882947

3. ระบุจำนวนสัญญาที่ต้องการซื้อ
ระบบจะแสดงต้นทุน และคาดการณ์
ผลกำไรขาดทุนตามดัชนี SET50 ณ วันหมดอายุ

1. เลือกทิศทางของตลาด
พิจารณาแนวโน้มของตลาดว่าขึ้นหรือลง
แล้วทำการเลือกทิศทางตามที่ต้องการ

4882949

2. เลือกสัญญาที่ต้องการซื้อ
พิจารณาระดับดัชนีที่คาดหวัง รวมถึงราคาต้นทุน
และจุดคุ้มทุนที่ต้องการ เพื่อเลือกสัญญา Options ที่เหมาะสม

4882948

3. ระบุจำนวนสัญญาที่ต้องการซื้อ
ระบบจะแสดงต้นทุน และคาดการณ์
ผลกำไรขาดทุนตามดัชนี SET50 ณ วันหมดอายุ

4882947
app_option-starter-3

logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่าย ๆ กับตัวช่วยสแกน Options
เพิ่มโอกาสทำกำไรบนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง

ดาวน์โหลด Options Starter ได้แล้ววันนี้

apple-buttom-2
android-buttom-2

logo-option-starter Options Starter

มองเทรนด์ก็เทรดได้ง่าย ๆ กับตัวช่วย
สแกน Options เพิ่มโอกาสทำกำไร
บนดัชนีหุ้น ทั้งขาขึ้นและขาลง


ดาวน์โหลด Options Starter ได้แล้ววันนี้
apple-buttom   android-buttom 

app_option-starter-4