ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

รายงานสภาพตลาดประจำวัน


Sector Index

ข้อมูลล่าสุด 18 ก.ย. 2564 03:19:48
สินค้าอ้างอิง ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
%เปลี่ยน
แปลง
ราคาปิด
เมื่อวาน
สูง ต่ำ ปริมาณ
(พันหุ้น)
มูลค่า
(ล้านบาท)
BANK Index 356.67 -5.20 -1.44 361.87 363.33 356.67 531,306 8,224.14
COMM Index 39,367.45 +115.10 +0.29 39,252.35 39,367.45 38,738.56 219,926 5,261.58
ENERG Index 23,939.74 -207.01 -0.86 24,146.75 24,215.97 23,769.46 2,113,134 21,750.78
FOOD Index 13,867.25 -64.78 -0.46 13,932.03 14,018.13 13,804.51 469,034 6,470.52
ICT Index 163.59 +0.59 +0.36 163.00 163.74 161.80 1,472,953 6,174.39

Sector Index Futures


Go
วันที่ : 20/09/2564

สถานะตลาด TFEX Thailand Equity Index : Closed

  18 ก.ย. 2564 ข้อมูล ณ เวลา 03:19:54
ชื่อย่อ เดือนที่
สิ้นสุด
เปิด สูง ต่ำ เสนอซื้อ เสนอขาย ล่าสุด เปลี่ยน
แปลง
(%เปลี่ยน
แปลง)*
ปริมาณ สถานะ
คงค้าง**
ราคาที่ใช้ชำระ
ในวันก่อนหน้า
ราคาที่ใช้
ชำระราคา
ไม่พบข้อมูล
* เปลี่ยนแปลง: คำนวณการเปลี่ยนแปลงจากราคาที่ใช้ ชำระราคาวันก่อนหน้า
** สถานะคงค้าง: สำหรับการซื้อขายช่วง Day Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Night Session ของวันทำการก่อนหน้า และสำหรับการซื้อขายช่วง Night Session ข้อมูลสถานะคงค้างเป็นข้อมูลหลัง Afternoon Session ของวันทำการปัจจุบัน
หมายเหตุ:
ปริมาณ รวมข้อมูลการซื้อขายรายใหญ่
ข้อมูล High/Open/Low ไม่รวมคำนวณใน Block Trade

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก TFEX

รู้จักกับอนุพันธ์

บมจ. ตลาดอนุพันธ์ฯ เป็นศูนย์กลางการซื้อขาย อนุพันธ์ที่อ้างอิงกับตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ ที่นอกเหนือจาก สินค้าเกษตรกรรม

การซื้อขายและชำระราคา

การซื้อขายและชำระราคา การซื้อขายอนุพันธ์มีขั้นตอนหรือกระบวนการซื้อขายที่คล้ายกับการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวคือ ผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อขายในตลาดอนุพันธ์ สามารถทำการสั่งซื้อ หรือขายอนุพันธ์โดยผ่าน บริษัทสมาชิกของตลาดอนุพันธ์

 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่