SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 13 พ.ค. 2565
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 133,072 115,731 17,341 124,066 117,886 6,180 206,490 230,011 -23,521 463,628
 - SET50 Index Futures 36,595 38,803 -2,208 81,186 76,937 4,249 96,319 98,360 -2,041 214,100
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 82,721 62,343 20,378 12,519 6,437 6,082 63,064 89,524 -26,460 158,304
 - Precious Metal Futures 5,215 8,149 -2,934 30,210 34,324 -4,114 34,752 27,704 7,048 70,177
 - Deferred Precious Metal - 1 -1 - - - 1 - 1 1
 - Currency Futures 8,541 6,435 2,106 90 105 -15 12,331 14,422 -2,091 20,962
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - 61 83 -22 23 1 22 84
Options 194 146 48 562 293 269 6,359 6,676 -317 7,115
 - Index Call 106 38 68 158 110 48 2,322 2,438 -116 2,586
 - Index Put 88 108 -20 404 183 221 4,037 4,238 -201 4,529
รวม                   470,743
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่