SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิ.ย. 2563
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 157,116 199,557 -42,441 94,273 81,420 12,853 262,867 233,279 29,588 514,256
 - SET50 Index Futures 39,468 39,455 13 61,691 68,038 -6,347 89,362 83,028 6,334 190,521
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 98,898 140,530 -41,632 25,384 3,653 21,731 146,422 126,521 19,901 270,704
 - Precious Metal Futures 11,142 11,497 -355 7,198 9,729 -2,531 19,253 16,367 2,886 37,593
 - Deferred Precious Metal - - - - - - - - - -
 - Currency Futures 7,608 8,075 -467 - - - 7,830 7,363 467 15,438
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - - - - - - - -
Options 1,613 2,267 -654 - 5 -5 7,042 6,383 659 8,655
 - Index Call 1,101 995 106 - 5 -5 3,824 3,925 -101 4,925
 - Index Put 512 1,272 -760 - - - 3,218 2,458 760 3,730
รวม                   522,911
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่