SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
 
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ข้อมูลตราสารอนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2563
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 238,462 172,197 66,265 116,116 111,945 4,171 293,603 364,039 -70,436 648,181
 - SET50 Index Futures 75,168 58,770 16,398 87,719 94,162 -6,443 159,727 169,682 -9,955 322,614
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 144,377 97,922 46,455 6,264 11,257 -4,993 105,915 147,377 -41,462 256,556
 - Precious Metal Futures 14,116 14,565 -449 22,133 6,526 15,607 25,671 40,829 -15,158 61,920
 - Deferred Precious Metal 7 4 3 - - - 4 7 -3 11
 - Currency Futures 4,578 720 3,858 - - - 2,282 6,140 -3,858 6,860
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures 216 216 - - - - 4 4 - 220
Options 2,028 5,812 -3,784 87 247 -160 19,140 15,196 3,944 21,255
 - Index Call 611 2,686 -2,075 27 3 24 11,651 9,600 2,051 12,289
 - Index Put 1,417 3,126 -1,709 60 244 -184 7,489 5,596 1,893 8,966
รวม                   669,436
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่