SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิ.ย. 2564
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 208,615 198,244 10,371 179,187 179,387 -200 324,932 335,103 -10,171 712,734
 - SET50 Index Futures 33,595 33,354 241 72,285 74,533 -2,248 82,481 80,474 2,007 188,361
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 154,693 155,340 -647 73,414 71,633 1,781 201,851 202,985 -1,134 429,958
 - Precious Metal Futures 9,324 9,200 124 33,447 33,179 268 36,097 36,489 -392 78,868
 - Deferred Precious Metal - 1 -1 - - - 1 - 1 1
 - Currency Futures 11,003 349 10,654 - - - 4,501 15,155 -10,654 15,504
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - 41 42 -1 1 - 1 42
Options 312 431 -119 51 48 3 4,960 4,844 116 5,323
 - Index Call 34 192 -158 51 46 5 2,069 1,916 153 2,154
 - Index Put 278 239 39 - 2 -2 2,891 2,928 -37 3,169
รวม                   718,057
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่