SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > ข้อมูลตราสารอนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 22 ต.ค. 2561
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 139,073 84,762 54,311 33,951 40,167 -6,216 138,238 186,333 -48,095 311,262
 - SET50 Index Futures 44,566 42,370 2,196 28,418 31,298 -2,880 94,795 94,111 684 167,779
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 87,908 36,394 51,514 4,013 8,066 -4,053 38,618 86,079 -47,461 130,539
 - Precious Metal Futures 4,374 4,235 139 1,515 803 712 2,450 3,301 -851 8,339
 - Deferred Precious Metal 18 13 5 5 - 5 8 18 -10 31
 - Currency Futures 1,995 1,538 457 - - - 2,359 2,816 -457 4,354
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures 212 212 - - - - 8 8 - 220
Options 654 548 106 91 1 90 3,085 3,281 -196 3,830
 - Index Call 318 333 -15 - - - 2,111 2,096 15 2,429
 - Index Put 336 215 121 91 1 90 974 1,185 -211 1,401
รวม                   315,092
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่