SETTRADE.COM - Leading Technology for Professional Investors
หน้าแรก > อนุพันธ์ > สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน
ข้อมูลตราสารอนุพันธ์

สรุปปริมาณซื้อขายแยกตามผู้ลงทุน


ข้อมูล ณ วันที่ 21 ต.ค. 2564
  นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนต่างชาติ นักลงทุนภายในประเทศ รวม
ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ ซื้อ ขาย สุทธิ
Futures 138,418 169,599 -31,181 103,923 78,809 25,114 219,959 213,892 6,067 462,300
 - SET50 Index Futures 21,427 24,626 -3,199 54,733 45,637 9,096 65,176 71,073 -5,897 141,336
 - Sector Index Futures - - - - - - - - - -
 - Single Stock Futures 110,284 139,198 -28,914 24,685 14,452 10,233 131,045 112,364 18,681 266,014
 - Precious Metal Futures 5,657 4,004 1,653 24,465 18,682 5,783 15,298 22,734 -7,436 45,420
 - Deferred Precious Metal 6 3 3 - - - 3 6 -3 9
 - Currency Futures 1,044 1,768 -724 - - - 8,416 7,692 724 9,460
 - Interest Rate Futures - - - - - - - - - -
 - Agriculture Futures - - - 40 38 2 21 23 -2 61
Options 182 32 150 281 134 147 4,707 5,004 -297 5,170
 - Index Call 122 23 99 72 8 64 2,373 2,536 -163 2,567
 - Index Put 60 9 51 209 126 83 2,334 2,468 -134 2,603
รวม                   467,470
- ข้อมูล ณ เวลา 18:10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20:30 น. เป็นข้อมูลทางการ
 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
X
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
SET Chatbot : ถามตอบเรื่องการลงทุน 24 ชั่วโมง
Back

หุ้น

อนุพันธ์

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่