หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 08:59:51

BSM

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
BSM
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 09:00:02
ข้อมูลล่าสุด 22 ก.พ. 2567 09:00:02
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์