หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 2 มี.ค. 2567 03:04:50

MIPF

XD
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
MIPF
XD
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์มิลเลียนแนร์
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 2 มี.ค. 2567 14:27:09
ข้อมูลล่าสุด 2 มี.ค. 2567 14:27:09
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์