หุ้น สถานะตลาด Closed
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 17:09:08

NATION

CB
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
NATION
CB
บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
กราฟราคาล่าสุด **
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 17:00:00
ข้อมูลล่าสุด 25 เม.ย. 2567 17:00:00
หมายเหตุ
** ปริมาณ / มูลค่าการซื้อขายรวมจากทุกวิธีการซื้อขาย (Auto Matching,Trade Report และ Odd Lot)
** ATO คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาเปิดตลาด
** ATC คือ คำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์ ณ ราคาปิดตลาด
ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์