Settrade Conditional Order

เทรดหุ้นและอนุพันธ์อย่างเหนือชั้น ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ
ดาวน์โหลด Streaming ได้แล้ววันนี้
apple-buttom-2
android-buttom-2
huawei-buttom-2
pc-buttom-2

Settrade
Conditional Order

เทรดหุ้นและอนุพันธ์อย่างเหนือชั้น
ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ
ดาวน์โหลด Streaming ได้แล้ววันนี้
apple-buttom   android-buttom  huawei-buttom

วิดีโอแนะนำการใช้งาน
รวมวิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องมือ Conditional Order ผ่านแอปพลิเคชัน Settrade Streaming

วิดีโอแนะนำการใช้งาน
รวมวิดีโอแนะนำการใช้งานเครื่องมือ Conditional Order
ผ่านแอปพลิเคชัน Settrade Streaming

ดาวน์โหลดเอกสาร
"เคล็ดลับเทรดหุ้นไม่ต้องเฝ้าจอ"
จาก Stock JourNoey

FamiRich Talk by Settrade

ส่องแนวคิดการลงทุนของคนต่างวัยไปกับคุณเนย ธนพร ผู้ก่อตั้งเพจ Stock JourNoey และคุณพ่อ

อยากซื้อหุ้นให้ทัน ไม่ตกรถ ทำไงดี ?

ไม่อยากขาดทุนเยอะ ตั้ง Stop Loss ยังไงดี ?

Settrade
Conditional Order
เทรดหุ้นและอนุพันธ์อย่างเหนือชั้นไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ

ดาวน์โหลด Streaming ได้แล้ววันนี้
apple-buttom   android-buttom  huawei-buttom

Settrade Conditional Order
เทรดหุ้นและอนุพันธ์อย่างเหนือชั้น ไม่ต้องเฝ้าหน้าจอ

ดาวน์โหลด Streaming ได้แล้ววันนี้

apple-buttom-2
android-buttom-2
huawei-buttom-2
pc-buttom-2
img_condition_mobile (2)
img_condition_mobile (1)