Logo_StreamingFund+_Black 1

สัมผัสประสบการณ์การลงทุนใหม่บนแพลตฟอร์มการลงทุนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ครบทุกเรื่อง ซื้อ/ขายกองทุนรวม พร้อมสร้างแผนการลงทุน ได้ง่าย ๆ ในแอปพลิเคชันเดียว

สัมผัสประสบการณ์การลงทุนใหม่บนแพลตฟอร์มการลงทุนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ครบทุกเรื่อง ซื้อ/ขายกองทุนรวม พร้อมสร้างแผนการลงทุน ได้ง่าย ๆ ในแอปพลิเคชันเดียว

apple-buttom   android-buttom 

apple-buttom-2
android-buttom-2
คำถามที่พบบ่อย
Streaming Fund+ คือ แอปพลิเคชันซื้อขายกองทุนรวม และสร้างแผนการลงทุนได้ในแอปเดียว ใช้งานง่าย กำหนดเป้าหมาย เปิดบัญชีออนไลน์ ส่งคำสั่งซื้อขาย ตรวจสอบสถานะคำสั่ง ดูข้อมูลกองทุนรวมเพื่อประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งเริ่มต้นแผนการลงทุนที่ออกแบบโดยมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย
สามารถใช้งาน Streaming Fund+ ได้ผ่าน iPhone, iPad และ Android โดย Download แอปพลิเคชัน Streaming Fund+ ที่ App Store (สำหรับ iOS) และ Play Store
(สำหรับ Android) ซึ่งมีรายละเอียดของ Device ที่รองรับดังนี้
  • iPhone หรือ iPad ที่มี iOS version ตั้งแต่เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
  • มือถือ หรือ Tablet Android ที่มี Android version ตั้งแต่เวอร์ชัน 5 ขึ้นไป

3 ขั้นตอนง่าย ๆ
1) ดาวน์โหลดแอป Streaming Fund+ มีทั้ง iOS และ Android
2) เปิดบัญชีซื้อขายกองทุนโดยคลิก สมัครใช้บริการ และเลือก Selling Agent ที่ต้องการเปิดบัญชี ( รายชื่อ Selling Agent และบลจ. ที่รองรับ)
3) กรอกข้อมูลของคุณ จนครบขั้นตอน และรอ Selling Agent ติดต่อกลับเพื่อทำเรื่องเปิดบัญชี

สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Streaming Fund+ ด้วย Username แอปพลิเคชัน Streaming ได้ หาก Broker/Selling Agent ได้ทำการเพิ่มบัญชีกองทุนให้กับ Username นั้นเรียบร้อยแล้ว หากยังไม่มีบัญชีกองทุน เมื่อทำการ login เข้าใช้งานด้วย Username นั้นที่แอปพลิเคชัน Streaming Fund+ ระบบจะลิงค์ไปยังหน้า “สมัครใช้บริการ” เพื่อให้ท่านลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เปิดบัญชีกองทุนกับ Broker/Selling Agent ของท่าน
สามารถเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Streaming ด้วย Username แอปพลิเคชัน Streaming Fund+ ได้หาก Broker/Selling Agent ได้ทำการเพิ่มบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์ให้กับ Username นั้นเรียบร้อยแล้ว

หากยังไม่มีบัญชีหุ้นหรืออนุพันธ์ เมื่อทำการ login เข้าใช้งานด้วย Username นั้นที่แอปพลิเคชัน Streaming จะพบข้อความแจ้งเตือน “Sorry, you have to open stock/derivatives account to use Streaming. Please contact your broker.” เพื่อให้ท่านติดต่อ Broker/Selling Agent เพื่อเปิดบัญชีหรือเปิดใช้บริการ
เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) หรือรหัสลับ (PIN) จากแอปใดแอปหนึ่ง จะมีผลทั้งกับ Streaming และ Streaming Fund+ เช่น ได้ทำการเปลี่ยน PIN จากในแอป Streaming สำเร็จ จะต้องใช้ PIN ใหม่ในการทำรายการที่ Streaming Fund+ ด้วย
การสร้างข้อมูลบัญชีกองทุนของท่านอาจจะอยู่ในระหว่างการดำเนินการ โดยแนะนำให้ติดต่อไปยัง Broker/Selling Agent ของท่าน
สามารถทำรายการซื้อกองทุนที่ Broker/Selling Agent ของท่านเป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน โดยสามารถดูรายชื่อของกองทุนได้ในหน้าจอ “ซื้อขายกองทุน” หรือจากหน้า “ค้นหากองทุน” ส่วนรายการขาย สามารถขายได้เฉพาะกองทุนที่อยู่ใน Portfolio ของท่านเท่านั้น
สามารถทำได้ โดยเลือก Effective Date (วันที่รายการมีผล) เป็นวันล่วงหน้าภายใน 1 ปีนับจากวันปัจจุบัน
สำหรับรายการซื้อ จะไม่สามารถทำรายการซื้อแบบเลือก Payment Type = ATS ได้ โดยระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน โดยสามารถทำรายการซื้อแบบโอนเงิน (Bank Transfer) หรือตัดเงินผ่านบัญชีหุ้น (Equity Account) แทนได้

สำหรับรายการขาย ก็ไม่สามารถทำรายการขายแบบเลือก Payment Type = ATS ได้เช่นกัน โดยระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้เปลี่ยนวิธีการชำระเงิน โดยสามารถทำรายการขายแบบเช็ค (Cheque) หรือรับเงินเข้าบัญชีหุ้น (Equity Account) แทนได้

หากท่านต้องการทำรายการซื้อขายแบบตัดบัญชี ATS รบกวนติดต่อ Broker/Selling Agent ของท่านเพื่อดำเนินการต่อไป
การแจ้งเตือนเรื่องความเสี่ยง จะมี 3 แบบคือ

1) ระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนเทียบกับระดับความเสี่ยงของกองทุน - หากกองทุนที่ท่านเลือกทำรายการซื้อ มีระดับความเสี่ยงที่เกินกว่าความเสี่ยงที่ท่านยอมรับได้ ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ลงทุนยืนยันในการยอมรับความเสี่ยงก่อน จึงจะสามารถซื้อกองทุนนั้นได้

2) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน - หากกองทุนที่ท่านเลือกทำรายการซื้อ เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้ทราบถึงความเสี่ยงนี้
หากท่านยอมรับ จึงจะสามารถทำรายการซื้อกองทุนนั้นได้


3) กองทุนรวมที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน (Complex) - หากกองทุนที่ท่านเลือกทำรายการซื้อ เป็นกองทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือซับซ้อน ระบบจะขึ้นข้อความแจ้งเตือนให้ทราบถึงความเสี่ยงนี้ หากท่านยอมรับ จึงจะสามารถทำรายการซื้อกองทุนนั้นได้
สามารถข้อมูลหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet) ได้ที่เมนู “ค้นหากองทุน” และเลือกกองทุนที่ต้องการ โดยจะแสดง Fund Fact Sheet ในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งข้อมูลมาจากกลต. และหากทำรายการซื้อหรือสับเปลี่ยนเข้ากองทุน จะพบลิงค์ Fund Fact Sheet ให้อ่านก่อนยืนยันทำรายการ
สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้เฉพาะสถานะคำสั่งที่เป็น “Processing” เท่านั้น โดยต้องทำรายการยกเลิกก่อนกำหนดเวลาของกองทุนนั้น ๆ (Cut-off Time)
ข้อมูลการจัดสรรมาจากบริษัทจัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซึ่งแต่ละบลจ. จะนำส่งข้อมูลมาในเวลาที่แตกต่างกัน จึงเป็นไปได้ที่ท่านจะยังไม่เห็นข้อมูลการจัดสรรของบางคำสั่งซื้อขาย โดยหากบลจ. ส่งข้อมูลดังกล่าวเข้ามาในระบบเรียบร้อยแล้ว หน้าจอ Streaming Fund+ จะสามารถแสดงได้สมบูรณ์
ข้อมูล Market Value เป็นการแสดงจำนวนเงินคงเหลือที่สามารถทำรายการได้ (หน่วยเป็นบาท) โดยแสดงจากการโดยจากมูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ล่าสุด x จำนวนหน่วยคงเหลือที่สามารถทำรายการได้
บริการเริ่มแผนการลงทุนมีให้บริการเฉพาะ Selling Agent บางราย (รายชื่อ Selling Agent และ บลจ. ที่รองรับ คลิก ) หรือ ติดต่อ Broker/Selling Agent ของท่านเพื่อตรวจสอบสิทธิ์การใช้งาน
เมื่อ Logout ที่แอปพลิเคชันใดแอปพลิเคชันหนึ่ง จะส่งผลให้อีกแอปพลิเคชันหนึ่งถูก Logout ไปด้วย
Group 7641

เปลี่ยนการซื้อขายกองทุนเป็นเรื่องง่ายเพียงปลายนิ้ว 

Group 7641

เปลี่ยนการซื้อขายกองทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้ว


apple-buttom  android-buttom 

apple-buttom-2
android-buttom-2
app_footer_fund-plus
fundplus_cover-app_mobile