กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
หน้าหลัก > ข้อมูลการซื้อขาย > กราฟราคาหุ้น/ดัชนี
กราฟราคาหุ้น/ดัชนี

SYMBOL

(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)

STOCK GRAPH

SYMBOL

STOCK GRAPH

SYMBOL

(เลือก Index 1 หรือ Stock 1)

CHART CONFIG

STOCK GRAPH

  Date 26/04/2018 Time 00:30:10
  ล่าสุด เปลี่ยน %เปลี่ยน สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ
(’000)
มูลค่า
(ล้านบาท)
SET Index 1,779.52 -8.68 -0.49 1,787.00 1,772.35 12,475,148 65,018.58
SET50 Index 1,176.61 -6.80 -0.57 1,182.74 1,170.91 1,548,667 47,947.67
SET100 Index 2,603.36 -14.27 -0.55 2,616.64 2,592.10 2,166,998 53,759.70
sSET Index 977.02 -3.63 -0.37 980.95 967.13 428,502 755.31
SETHD Index 1,345.71 -7.11 -0.53 1,352.31 1,337.83 784,966 24,107.00
mai Index 486.09 -0.51 -0.10 489.38 485.88 702,413 893.43
หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์


 

your quote

Symbol Last Chg
- - -
- - -
- - -
Back

ข้อมูลการซื้อขาย

ข้อมูลการซื้อขาย

ตราสารทุน

ตราสารอนุพันธ์

ตราสารหนี้

กองทุนรวม

ข่าวและบทวิเคราะห์

ชุมชนนักลงทุน

สินค้าและบริการ

นักลงทุนมือใหม่