ข้อมูลการซื้อขายย้อนหลัง

ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53
หมายเหตุ
  • * ไม่รวมหุ้นกู้และหุ้นกู้แปลงสภาพ
  • ข้อมูลปริมาณและมูลค่าสิ้นวันหลังเวลา 17.35 น. เป็นข้อมูลที่รวมการซื้อขาย DRx