ข้อมูลต่างชาติซื้อขาย (NVDR)

ภาพรวมมูลค่าการซื้อขาย NVDR
มูลค่าการซื้อขายของ SET และ mai (ล้านบาท)
47,288.57
มูลค่าการซื้อขายของ NVDR (ล้านบาท)
20,867.85
สัดส่วนของ NVDR เทียบกับ SET และ mai (%)
22
จัดอันดับจากจำนวนหุ้นที่ซื้อสุทธิ (Net Buy)
จำนวน 315 รายการ
ชื่อย่อหลักทรัพย์ (Click to sort Ascending) ซื้อ (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) ขาย (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) รวม (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) สุทธิ (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) มูลค่าการซื้อขายทั้งหมด (ล้านบาท) (Click to sort Ascending) สัดส่วนการซื้อขายผ่าน NVDR (%) (Click to sort Ascending)
344.54
147.43
491.97 197.11 728.34 33.77
667.22
475.82
1,143.03 191.40 1,496.28 38.20
449.30
271.38
720.68 177.92 1,216.22 29.63
410.36
260.32
670.68 150.03 966.45 34.70
292.43
154.73
447.16 137.70 526.20 42.49
290.06
183.65
473.71 106.42 882.87 26.83
536.33
444.70
981.03 91.63 1,268.30 38.68
195.18
107.48
302.66 87.71 681.43 22.21
356.71
280.15
636.86 76.56 2,041.52 15.60
172.34
105.80
278.13 66.54 614.50 22.63
169.61
109.20
278.80 60.41 365.57 38.13
156.38
97.67
254.05 58.71 375.99 33.78
274.87
219.50
494.36 55.37 1,440.48 17.16
139.56
84.58
224.14 54.97 322.00 34.80
729.56
675.55
1,405.11 54.00 1,670.62 42.05
151.11
109.39
260.50 41.72 306.84 42.45
92.61
51.88
144.49 40.73 271.46 26.61
95.52
56.17
151.70 39.35 327.52 23.16
97.25
64.94
162.19 32.31 311.70 26.02
173.36
147.19
320.56 26.17 468.13 34.24
20
หมายเหตุ
ดูข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/nvdr