หุ้น
สถานะตลาด
Closed
ข้อมูลล่าสุด 1 ก.พ. 2566 03:08:04

LH

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วิเคราะห์เจาะหุ้นเด่น
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA Consensus)
LH: บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ราคาเป้าหมาย ณ ปี 2566F
ราคาสูงสุด
11.60
ราคาเฉลี่ย
11.11
ราคาต่ำสุด
10.50
12
Brokers
Recommend
Bullish
100%
Bearish
0%
Buy 11
Hold 0
Sell 0
สรุปภาพรวม:
Buy
ดูบทวิเคราะห์ทั้งหมด

ข้อความจำกัดความรับผิด (Disclaimer)