20 อันดับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด
ข้อมูลล่าสุด 9 มิ.ย. 2566 12:25:40
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ AOM ('000 หุ้น) มูลค่า AOM (ล้านบาท) Intraday (Low/High)