20 อันดับราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด
ข้อมูลล่าสุด 4 ธ.ค. 2566 07:42:54
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ AOM ('000 หุ้น) มูลค่า AOM (ล้านบาท) Intraday (Low/High)