20 อันดับ Top P/E
ข้อมูลล่าสุด 9 มิ.ย. 2566 11:28:38
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ P/E ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่า AOM (ล้านบาท) Intraday (Low/High)