20 อันดับราคาลดลงสูงสุด
ข้อมูลล่าสุด 19 มิ.ย. 2567 23:11:56
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ AOM ('000 หุ้น) มูลค่า AOM (ล้านบาท) Intraday (Low/High)