20 อันดับราคาลดลงสูงสุด
ข้อมูลล่าสุด 24 ก.พ. 2567 03:04:47
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ปริมาณ AOM ('000 หุ้น) มูลค่า AOM (ล้านบาท) Intraday (Low/High)