20 อันดับ Top Net Profit Margin
ข้อมูลล่าสุด 2 ธ.ค. 2566 03:04:59
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ Net Profit Margin ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่า AOM (ล้านบาท) Intraday (Low/High)