20 อันดับ Top Net Profit Margin
ข้อมูลล่าสุด 25 พ.ค. 2567 03:04:53
อันดับ ชื่อย่อหลักทรัพย์ Net Profit Margin ราคาล่าสุด เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่า AOM (ล้านบาท) Intraday (Low/High)