บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน
เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

ฟังก์ชันและเมนูการใช้งานต่าง ๆ
 ฟังก์ชันการใช้งาน
ข้อมูลซื้อขาย SET และ TFEX แบบ Real-timecircle_check-1
การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 5 ปี
เปรียบเทียบข้อมูลกองทุนรวมที่สนใจcircle_check-1
Export ข้อมูลสู่ Excel circle_check-1
การใช้งานผ่าน Excel Linkcircle_check-1
ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้ครบถ้วนcircle_check-1
ฟังก์ชันและเมนูการใช้งานต่าง ๆ
 ฟังก์ชันการใช้งาน
ข้อมูลซื้อขาย SET และ TFEX
แบบ Real-time
circle_check-1
การเรียกดูข้อมูลย้อนหลังเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้ 5 ปี
เปรียบเทียบข้อมูลกองทุนรวม
ที่สนใจ

circle_check-1

Export ข้อมูลสู่ Excel 

circle_check-1

การใช้งานผ่าน Excel Link

circle_check-1

ใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้
ครบถ้วน

circle_check-1

 การใช้งานในเมนูต่าง ๆ
Market Summary1. แสดงข้อมูล Top 20 Index Mover
2. เลือกดูข้อมูล Most Active ได้ทุกประเภท
Indices1. เลือก Compare กราฟได้หลาย Index
2. เลือกดูข้อมูล TRI Performance ได้
Stock Quotation by Stockแสดงข้อมูลทางสถิติของ Peer ในส่วนของ Peer Comparison
Most Active1. แสดงข้อมูลได้สูงสุด Top 50 ของหลักทรัพย์
2. แสดงข้อมูล Most Active ได้ทุกประเภท
Historical Tradingเลือก Compare กราฟได้หลายหลักทรัพย์
Company Profileดาวน์โหลดไฟล์รายงานได้ 5 ปีย้อนหลัง
Financial Statementเลือก Compare งบการเงินส่วนกราฟได้
Major Shareholderเลือกดูข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นได้
Managementเลือกดูข้อมูลตามรายชื่อกรรมการได้
Stock Screening1. เลือกใช้งานได้ทุกกลุ่มข้อมูล
2. เลือกใช้งานได้พร้อมกันสูงสุด 10 ข้อมูล
3. แสดงรายชื่อหลักทรัพย์ทั้งหมดตามเงื่อนไขที่เลือก Screening
Favorite Stock1. สร้าง Favorite Stock ได้มากกว่า 1 ชุด
2. เพิ่มหลักทรัพย์ได้มากกว่า 10 หลักทรัพย์