บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

บริการข้อมูล SETSMART

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน
เข้าถึงข้อมูลและวิเคราะห์
ได้อย่างมืออาชีพ

แนะนำการใช้งาน SETSMART
แนะนำการใช้งาน
SETSMART

ตอนที่ 1 : SETSMART คืออะไร

ตอนที่ 2 : Stock Screening เลือกหุ้นที่ใช่ในสไตล์คุณ

ตอนที่ 3 : Stock Quotation ดูข้อมูลหุ้นแบบละเอียด

ตอนที่ 4 : Historical Trading ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังรายวัน

ตอนที่ 5 : Market Summary เกาะติดภาวะตลาดแบบ Real Time

ตอนที่ 6 : Financial Statements เปรียบเทียบงบการเงินอย่างง่าย ๆ

ตอนที่ 7 : Company Highlights ดึงข้อมูลเด่นรวมไว้ในหน้าเดียว

ตอนที่ 8 : Rights & Benefits ไม่พลาด ทุกสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น

ตอนที่ 9 : DCA Simulation จำลองการลงทุนแบบ DCA

ตอนที่ 10 : TFEX ดูข้อมูลซื้อขายราย Series